Croeso i'n siop ar-lein!

Nodweddion a dosbarthiad y llafn torri / disg torri, cwmpas defnyddio'r llafn torri.

Nodweddion a dosbarthiad y llafn torri / disg torri, cwmpas defnyddio'r llafn torri:

Ym mywyd beunyddiol, os ydym yn talu sylw iddo, yn aml mae proses dorri mewn addurno cartref. Mae'n torri'r llawr, metel, pren, neu ddeunyddiau eraill i'r siâp a ddymunir. Ar gyfer y diwydiant prosesu metel, mae peiriant torri metel yn angenrheidiol, ond hefyd yn fath o beiriant torri gyda gallu cryf ar hyn o bryd. Mae ei sgraffinyddion yn ddarnau torri. Mae deunyddiau garw'r darnau torri yn dangos eu bod yn perthyn i olwynion malu. Eu prif gydrannau yw sgraffinyddion a resinau rhwymwr. Eu prif swyddogaeth yw torri dur cyffredin, metel dur gwrthstaen a deunyddiau anfetelaidd i gyflawni'r effaith dorri a ddymunir. Mae ei siâp yn ddalen denau gron.

news3pic1

Torri nodweddion llafn

Mae gan ddetholiad deunydd y llafn torri ei nodweddion ei hun, yn bennaf ffibr gwydr a resin. Defnyddir y ddau ddeunydd hyn i wneud deunyddiau bondio wedi'u hatgyfnerthu. Mae'r cynhyrchion gorffenedig o ansawdd da, cryfder tynnol uchel, ymwrthedd effaith a chryfder plygu. Fe'u defnyddir yn helaeth wrth gynhyrchu a blancio dur cyffredin, dur gwrthstaen, metel a heb fod yn fetel. Mae'r dewis rhagorol o ddeunyddiau a'r dechnoleg goeth yn sicrhau effeithlonrwydd torri uchel y darnau torri i'r gwrthrychau torri.

 

Yn ôl y deunydd, rhennir disg torri yn ddarnau torri resin ffibr a darnau torri diemwnt yn bennaf.

1. Mae'r llafn torri resin wedi'i wneud o resin, wedi'i gyfuno ag amrywiaeth o wahanol ddefnyddiau. Fe'i defnyddir yn bennaf mewn dur aloi, dur gwrthstaen a deunyddiau torri anodd eraill, ac mae ei berfformiad torri yn arbennig o arwyddocaol. Wrth dorri, gellir ei rannu'n ddau fath, gan gynnwys torri sych a thorri gwlyb. Rhaid i'r math hwn o lafn torri ddefnyddio manwl gywirdeb mwy sefydlog. Ar ben hynny, yn ôl anghenion torri, dewisir deunydd a chaledwch y darn torri, a all wella effeithlonrwydd torri yn fawr ac arbed y gost.

2. Llafn torri diemwnt. Mae hwn hefyd yn offeryn torri, sydd i'w weld yn aml yn y diwydiant adeiladu, felly mae'r math hwn o ddarn torri yn cael ei ddefnyddio'n helaeth wrth brosesu deunyddiau caled a brau fel cerrig, concrit, ffyrdd hen a newydd, cerameg, ac ati. mae llafn torri diemwnt rhagorol yn cynnwys dwy ran yn bennaf: swbstrad a phen torrwr. Y matrics yw'r brif ran gefnogol, a ddefnyddir hefyd i fondio'r pen torrwr, tra bod y gronynnau diemwnt wedi'u lapio mewn metel y tu mewn i'r pen torrwr. Defnyddir y pen torrwr yn bennaf yn y broses o dorri, oherwydd ei fod yn aml yn cael ei dorri, felly bydd y pen torrwr yn cael ei ddefnyddio wrth ei ddefnyddio, ond ni fydd unrhyw golled i'r matrics. Wrth gwrs, mae'r pen torrwr yn chwarae rôl wrth dorri oherwydd ei fod yn cynnwys diemwnt. Diemwnt yw'r deunydd anoddaf a geir ar hyn o bryd. Os yw'n rhwbio'r gwrthrych y mae angen i ni ei dorri ym mhen y torrwr, bydd yn torri'r gwrthrych i ffwrdd.

news3pic2
news3pic3

Amser post: Medi-16-2020